Reklamace a odstoupení od smlouvy

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Přestože se snažíme, aby každý balíček byl perfektní a udělal Vám radost, může se stát, že nedorazí v pořádku, nebo se Vám prostě nelíbí. Řídíme se českými zákony, a proto máte možnost zboží reklamovat, nebo odstoupit od smlouvy.

Možnosti reklamace a odstoupení od smlouvy se nevztahují na vady způsobené špatnou péčí, nebo používáním produktů. Například nemůžeme uznat reklamaci, pokud nebudete rostlinky dostatečně zalévat.

Poučení o právu odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů ode dne kdy Vy, nebo Vámi určená třetí osoba (ne dopravce) převezmete zboží.

O svém odstoupení od této smlouvy musíte neprodleně informovat provozovatele e-shopu Pidizahradka.cz, paní Janu Rokosovou, IČ: 06108661, sídlo: Hálův statek 1585/3, Praha 10, 102 00, formou jednostranného právního jednání – tj. doporučeným dopisem, nebo e-mailem. Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, stačí odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení Vašeho oznámení o odstoupení, vrátíme cenu zboží i náklady standardního dodání (nejlevnější nabízené). Pro vrácení použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud výslovně neurčíte jiný způsob. Nevzniknou Vám tím žádné další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení Vámi zakoupeného zboží, nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět (podle toho, co nastane dříve). Ponesete pouze přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží způsobené jiným nakládáním, než jaký je nutný k seznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy ke stažení (pdf, 42 KB)